• Phan Thị Tố Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ nhà trẻ và nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0977313955
  • Email:
   phantonga@gmail.com
 • Hoàng Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ MG
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0984714147
  • Email:
   namlinh@gmail.com
 • Trần Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ MG
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0974504581
  • Email:
   tranthamhoahong@gmail.com
 • Đinh Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng nhà trẻ và nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0377529515
  • Email:
   phuongdunghoahong2015@gmail.com
 • Bùi Thị Kim Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0378648235
  • Email:
   buithanh230582@gmail.com
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 24
Hôm qua : 13
Tháng trước : 1.681