HKPĐ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII năm 2018 được tổ chức nhằm góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, luyện tập và thi đấu các môn thể dục thể thao trong học đường nhằm tăng cường sức khỏe, thể lực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diệnHKPĐ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII năm 2018 được tổ chức nhằm góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”...

Căn cứ Kế hoạch số: 5931/KH- UBND, ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức HKPĐ lần thứ XVIII năm 2018;

HKPĐ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII năm 2018 được tổ chức nhằm góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, luyện tập và thi đấu các môn thể dục thể thao trong học đường nhằm tăng cường sức khỏe, thể lực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Qua việc tổ chức HKPĐ nhằm đánh giá công tác giáo dục thể chất trong trường học, phát hiện những tài năng thể thao trong học sinh để tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng trở thành vận động viên nòng cốt của tỉnh tham gia thi đấu TDTT trong khu vực và toàn quốc.

Thực hiện nghiêm chỉnh chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Phú Thọ. UBDN Huyện Thanh Sơn, Phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện Thanh Sơn đã cử đoàn vận động viên dựa trên kết quả thi đấu ở Phong trào hội khỏe cấp huyện đồng thời bồi dưỡng thêm kiến thức, kỹ năng kỹ thuật để tham gia thi đấu HKPĐ tỉnh lần thứ XVIII có sự tham gia của trên 2.400 vận động viên, cùng tranh tài ở 7 môn thi đấu. Lễ khai mạc HKPĐ tỉnh được tổ chức vào ngày 9/3/2018 tại Nhà Luyện tập và Thi đấu thể thao tỉnh.

Trong những ngày thi đấu đầu tiên đoàn vận động viên của Phòng Giáo dục huyện Thanh Sơn đã giành được tấm huy chương vàng ở nội dung bóng chuyền chuyền nam sau khi xuất sắc vượt qua các đội tuyển và đăng quang ở vị trí cao nhất đội vinh dự được đồng chí Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ tới thăm và chúc mừng.

Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ tới thăm và chúc mừng

Nội dung bóng chuyền nam thể hiện tinh thần đồng đội, phối hợp giữa chiến thuật và kỹ thuật từng cá nhân, để có một đội tuyển mạnh phải có các cá nhân xuất xắc, chiến thuật tốt  và tinh thần đoàn kết đồng đội. Thành công của đội tuyển sẽ cổ vũ rất lớn tinh thần của các bộ môn tiếp theo. Chúc các vận động viên giành được nhiều thành tích cao trong các nội dung sắp tới

                                                                                                                                                   Tiến Quân