PTĐT-Cùng với gần 16 triệu cán bộ hội viên khuyến học cả nước, trên 360 nghìn hội viên khuyến học tỉnh Phú Thọ đang có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực nhân Tháng Khuyến học, Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10/2017 và kỷ niệm 21 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, 17 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ.

PTĐT-Cùng với gần 16 triệu cán bộ hội viên khuyến học cả nước, trên 360 nghìn hội viên khuyến học tỉnh Phú Thọ đang có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực nhân Tháng Khuyến học, Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10/2017 và kỷ niệm 21 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, 17 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ.

ton-vinh-su-hoc-tren-que-huong-dat-to-1506651867Hai học sinh có hoàn cảnh khó khăn là Nguyễn Thị Hồng Xuân và Vũ Đức Việt - Trường THCS Dữu Lâu, thành phố Việt Trì được Hội Khuyến học tỉnh trao tặng xe đạp, tạo điều kiện cho các em đến trường. Ảnh: ANH THƠ

Hòa chung thành tích với đội ngũ làm khuyến học cả nước, để giảm thiểu số học sinh bỏ học; góp phần hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, Hội khuyến học tỉnh đã xây dựng mối liên hệ mật thiết với các cơ quan Nhà nước có chức năng chỉ đạo, quản lý điều hành giáo dục và MTTQ, các đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm luôn đồng hành chung thủy với các chương trình khuyến học, khuyến tài, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để duy trì hoạt động khuyến học một cách bền vững từ cơ sở. Trong các chương trình "Vì em hiếu học", "Tiếp sức cho em tới trường", "Tết cho trẻ em nghèo", "Chắp cánh ước mơ"... Các cấp Hội đã vận động và đồng hành với các tổ chức, cá nhân trao hàng nghìn suất học bổng, hàng trăm xe đạp và xe lăn, quần áo, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng... đã tạo ra nguồn lực để khen thưởng cho hàng nghìn học sinh, sinh viên, giáo viên đạt thành tích xuất sắc; hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng, hàng nghìn ngày công xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà trường.  "Quỹ khuyến học, khuyến tài Đất Tổ", "Khuyến học, khuyến tài Hùng Vương","Học bổng Ngô Quang Bích", "Học bổng Trái bưởi vàng", "Học bổng hương chè" được thành lập, đi vào hoạt động góp phần tạo điều kiện cho các em có cơ hội đến trường vươn lên học khá, giỏi.

Hướng tới xây dựng một XHHT, mô hình công dân học tập, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các cấp, các ngành lồng ghép nội dung các cuộc vận động xây dựng gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị với các tiêu chí mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập theo Quyết định 14/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Đến nay đã có 287.298 gia đình đăng ký Gia đình học tập /375.279 gia đình, đạt tỷ lệ 76,56%; 2.185 dòng họ đăng ký Dòng họ học tập /2.890 dòng họ, đạt tỷ lệ 75,61%; 2.535 cộng đồng đăng ký Cộng đồng học tập /2.885 cộng đồng, đạt tỷ lệ 87,87%; 1.462 đơn vị đăng ký Đơn vị học tập/1.465 đơn vị, đạt tỷ lệ 99,8%. Thực hiện Hướng dẫn số 4964/HD-UBND của UBND tỉnh, đến nay có 272/277 xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng Cộng đồng học tập cấp xã, đạt tỷ lệ 98,1%. Tổ chức hội ngày càng được củng cố và phát triển gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Hội vững mạnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ vừa tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11/CT-TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập", đã kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong lãnh, chỉ đạo các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, bên cạnh hệ thống giáo dục chính quy ban đầu (các cấp học phổ thông, đại học) đã có sự quan tâm đến giáo dục không chính quy, phi chính quy tạo điều kiện cho cán bộ công nhân, viên chức, người lao động các thành phần kinh tế được học thường xuyên, học suốt đời… Sự vào cuộc rất trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể, các doanh nghiệp, của cả hệ thống chính trị đã góp phần tạo vị thế, sức lan tỏa mạnh mẽ của khuyến học, khuyến tài hướng tới một xã hội học tập trong đời sống xã hội của người dân Phú Thọ giàu truyền thống hiếu học.

ton-vinh-su-hoc-tren-que-huong-dat-to-2-1506651971

Từ Quỹ khuyến học của nhà trường, hàng năm học sinh giỏi của Trường PT DTNT - THCS huyện Tân Sơn đều nhận được những phần thưởng động viên, khích lệ tinh thần học tập. Ảnh: NGUYÊN AN

Để công tác khuyến học, khuyến tài phải thực sự  hướng đến mục đích làm cho mọi người dân hiểu về sự học, đòi hỏi các cấp hội phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của khuyến học, khuyến tài, về học tập suốt đời hướng tới xây dựng một xã hội học tập. Các tiêu chí xây dựng mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, xã, phường học tập phải gắn với môi trường giáo dục nhà trường - gia đình - xã hội, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gia đình, khu dân cư văn hóa, chú trọng sơ, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập" hướng tới xã, phường, thị trấn, huyện, tỉnh học tập. Chú trọng phát triển hội viên, tổ chức Hội Khuyến học rộng khắp các địa bàn thôn bản, khu dân cư, cơ quan, xí nghiệp, trường học, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các cấp hội, quan tâm đến chất lượng hoạt động hội cơ sở phải có hiệu quả thực sự, không hình thức, theo mùa vụ…

Hoạt động hỗ trợ giáo dục trong và ngoài nhà trường phải được tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các TTHTCĐ - một thiết chế giáo dục phi chính quy quan trọng gắn với các hoạt động giáo dục dành cho người lớn ở mọi lứa tuổi, thành phần kinh tế tạo điều kiện để người lớn được học thường xuyên, học suốt đời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình và làm cho mọi người xung quanh mình hạnh phúc, tích cực hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời 2017 với chủ đề "Học tập cho người lớn góp phần làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển"… Gắn với phát triển các quỹ khuyến học, các loại hình học bổng, nuôi lợn nhựa khuyến học, vườn rau, ao cá khuyến học… từ tỉnh tới cơ sở để hỗ trợ, giúp đỡ được nhiều hơn nữa học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó đến trường, những mảnh đời bất hạnh, tật nguyền có điều kiện được học tập. Quỹ khuyến học, khuyến tài không chỉ để tăng cường hoạt động khuyến học mà còn góp phần cổ vũ, động viên, khuyến khích phát triển tài năng, phát hiện và chăm sóc tài năng cho quê hương đất nước…

Nhân Ngày Khuyến học Việt Nam 2-10-2017, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Khuyến học Việt Nam lần thứ V, hướng các hoạt động vào kỷ niệm 21 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, 17 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ, dưới sự lãnh đạo, sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể và sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm, của toàn xã hội là nguồn động viên to lớn để cán bộ hội viên Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục cống hiến hết mình cho sự học, để  Tôn vinh sự học vì một nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Nguyễn Thị Kim Hải (Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh)